PAZAR                26               AĞUSTOS

Bütün yüreğinle Rab=be güven, kendi aklına anlayışına dayanma.

Bütün yollarında O=nu tanı, O senin yollarını doğrultur.

Süleyman=ın Özdeyişleri 3:5S6

İbrahim=in kıtlık telaşına kapılarak Mısır=a gitmesi, onun başına çok büyük sorunlar açtı. Önce hayatı söz konusu olunca yalan konuştu; hem de bunu iki kere yaptı (Yar.20:13). brahim=in bu yalanı, yıllar sonra kendi oğluna da geçmiş olacaktır (Yar.26).

Görüyoruz ki, günah kalıtımlıdır. Özellikle günah yolunda yürümek eninde sonunda büyük sorunlar yaratacaktır. Birinci Mezmur=da mutlu insanın yapmaması gereken üç şeyden söz eder. Birincisi, mutlu insan kötülerin öğüdüyle yürümez. kincisi, günahkarların yolunda durmaz, ve son olarak da alaycıların arasında oturmaz. Mutlu insan yine birinci Mezmur=a göre, Rab=bin Sözü=nden zevk alır ve gece gündüz o Söz=ün üzerinde derin derin düşünür. Ve bu sözler onun hayatında meyve verir.

İbrahim korktuğu için, yarım yalan attı, eşinin kız kardeşi olduğunu söyledi. Bu yalan sonucunda neredeyse brahim o vaat edilen o soydan olacaktı. Ama Rab buna engel oldu ve brahim=i korudu.