PAZAR            08                NİSAN

RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, kimden korkayım,

RAB yaşamımın kalesidir, kimden yılayım?

Mezmur 27: 1

27. Mezmur=un ilk ayeti AIşığım ve kurtuluşum RAB=dir, kimden korkayım@ diyor. Burada hemen Asen ve ben@ ilişkisini görüyoruz. Tanrı ve ben! RAB ışıktır, RAB kurtuluştur demiyor. Tabii bu da doğrudur, ama burada Abenim ışığım, benim kurtuluşum RAB=dir@, diyor. Bu da, Rab ile kişisel bir ilişkinin olması gerektiğini gösterir. Tanrımız ışıktır. lkin ışık olsun diyen ve bir hiçten ışık yaratan bu Tanrımız aynı zamanda beni, bugün ayaklarıma ışık olan kendi Sözü=yle yönlendirir. Nitekim mezmur yazarı da, ASenin Sözün benim ayaklarıma ışık saçar ve yolumu aydınlatır@ (Mez. 119:105) dedi.
ARab benim Kurtuluşumdur@ sözü Tanrı=nın sevgisini, kayrasını dile getirir. Çünkü bize kurtuluş sağlanabilmesi için Tanrı kendi biricik varlığı olan sa Mesih=i çarmıh üzerinde sundu, O=nu feda etti. Dostum, kurtuluş sadece sa Mesih aracılığıyla insanlara sunulmaktadır. AÇünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O=na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun@ (Yu.3:16).