CUMARTESİ 4              AĞUSTOS

Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacağım.

Yaratılış 12:2

Tanrı brahim=e vaatte bulunurken, açıklamalarda bulunmaz, sadece ASeni büyük bir ulus yapacağım… seni bereketleyeceğim… senin adını büyük edeceğim ve seni bereketleyenleri bereketleyeceğim@ dedi .
Yaratılış 11.bölümde insanlar Babil=de, Agelin kendimize başı göklere erişecek bir kule bina edelim, kendimize nam kazanalım@ dediler. Ama brahim=in adını Tanrı büyük yaptı. nsanlar Babil=de birlik olmak istediler, ama her şey kaosla sonuçlandı, ama brahim aracılığıyla Tanrı tüm dünyayı bereketledi.
Tanrı bizleri bereketliyor. Tanrı=dan bereket alan, kurtuluş bulan insan bu bereketi, kurtuluş sevincini kendisinde tutamaz; başkalarının da bu esenliğe, berekete ve kurtuluş sevincine katılmalarını yürekten ister. şte bu nedenle ben Ali olarak Müjde=yi insanlara duyurmaya çalışıyorum.
Bereket Tanrı=nın brahim=e verdiği sözle başladı. Bizler başkalarına bereket olabilelim diye bereketlendik. Bugün de kendisine gelen herkese Rab bu bereketi sunuyor.