CUMARTESİ       14                NİSAN

RAB=den bir şey diledim, O=nu ararım: RAB=bin güzelliğini seyretmek, tapınağında hayran olmak için, hayatımın bütün günleri RAB=bin evinde oturmaktır.

Mezmur 27: 4

Davut peygamber tek isteğinin ne olduğunu yazarken uyku tulumunu alıp da Rab=bin tapınağına yerleşeceğini söylemiyordu. O=nun isteği Rab ile sürekli buluşmak, O=nunla konuşmak ve O=na tapınmaktı. Rab=bin sandığı, Rab=bin insanlarla buluştuğu yerdi, çünkü bu sandık Buluşma Çadırının en kutsal yerindeydi. Davut peygamber, düşmanlarının elinden aldığı sandığı tekrar Yeruşalim=e getirmişti. O=nun için özel bir çadır yaptırmış ve Tapınak kuruluncaya kadar Rab=bin sandığı orada kalmıştı. Davut her zaman Rab ile birlikte olmak istiyordu. O=nunla ancak Buluşma Çadırında buluşabileceğine göre hayatının amacı bu olmuştu.
Bizim de Rab=be yaklaşabileceğimiz bir yerimiz var bugün. Bundan dolayı sevinmeliyiz. Bizim hayatımızdaki ekstraları yontup tek bir amaçta, tek bir noktada sivrilebilmemiz için bize yardımcı olan birisi vardır. sa Mesih aracılığıyla bugün Rab=bin huzuruna girebilir, O=nunla buluşabilir; RAB=bi kişisel kurtarıcımız olarak hayatımıza davet edebiliriz.