PAZARTESİ            13            TEMMUZ

Tembellik insanı uyuşukluğa iter.

Süleyman’ın Özdeyişleri 19:15READ MORE