SALI       24            HAZİRAN

Vay sizlere, dinsel yorumcular ve ferisiler, ikiyüzlüler! çünkü siz göklerin  hükümranlığını insanların yüzüne kapıyorsunuz;  kendiniz girmiyorsunuz, girenleri de bırakmıyorsunuz ki girsinler.

Matta 27:13READ MORE