PERŞEMBE          14            MAYIS

Okşayıcı dudaklarla kötü yürek, gümüş

cürufuyla sırlanmış toprak kaba benzer.

Süleyman’ın Özdeyişleri 26:23READ MORE