SALI           28            NSAN

Günahımı açıkladım sana, suçumu gizlemedim. Rab’be isyanlarımı

itiraf edeceğim deyince, günahımı, suçumu bağışladın.

Mezmur 32:5READ MORE