PAZARTESİ            27            NSAN

İsa, “Yaşam ekmeği benim” dedi, “Bana gelen acıkmayacaktır. 

Bana iman eden de hiçbir zaman susamayacaktır.”

Yuhanna 6:35READ MORE