PERŞEMBE            13              ŞUBAT

İsa, AYol, gerçek ve yaam Ben=im@ dedi.

ABenim araclm olmadan Baba=ya kimse gelemez.

Yuhanna 14:6READ MORE