ÇARŞAMBA        25              ARALIK

İSA MESİH’İN DOĞUM GÜNÜ

Rab şöyle diyor: Korkma,

çünkü seni fidye ile kurtardım, seni adınla çağırdım!

Yeşaya 43:1READ MORE

28 total views, 1 views today