CUMARTESİ            24           AUSTOS

Oğul’dan işittiğimiz ve size bildirdiğimiz haber şudur:

Tanrı ışıktır ve O’nda karanlığın izi yoktur.

1 Yuhanna 1:5READ MORE