PERŞEMBE            22           AUSTOS

Sizin de bizimle birlikte ruhsal paydaşlığınız, beraberliğiniz olsun diye, gördüğümüzü ve işittiğimizi size de müjdeliyoruz.

1 Yuhanna 1:3READ MORE