SALI      25          ARALIK

            

Hiçbir vakit, hiç kimse Tanrı=yı görmedi.

Ancak Baba=nın bağrında olan biricik Oğul O=nu bildirdi.

Yuhanna 1:18

Atom zerrecikleri gözle görülmez. Ancak geliştirilmiş ve son derece hassas olan fotoğraf makinasıyla gözle görünmeyen zerreler fotoğrafta insan gözüne görünür. Elbette görünen atom parçaları değil, onun fotoğrafıdır. Buna benzerlikte, hiç kimse Tanrı=yı görmemiştir ve göremez. Tanrı=nın doğası ve özü, O=nun insan bedeni almış olan, (ruhsal anlamda) tek Oğlu tarafından dünyaya açıklanmıştır. ncil=in Koloseliler kesiminde şöyle der: ABu Oğul görünmeyen Tanrı=nın görünen kişiliğidir@ (1: 15). Bu yüzden Tanrı=ya ilişkin en doğru anlayışı ve bilgiyi sa Mesih=te buluyoruz. sa=nın tabiatı, özü, tutumu ve amaçları aynen Tanrı=yı yansıtıyor. nsan, yeryüzünde yaşayan bir varlıktır ve Tanrı=yı gerektiği gibi anlayamaz. Ama sa Mesih, Tanrı=nın nasıl bir yüreğe sahip olduğunu, insanlara ne kadar değer verdiğini ve onları kurtarmak için ne kadar büyük fedakârlıkta bulunduğunu açıklamıştır. Çünkü Mesih Tanrı=nın bağrından çıkıp geldi!