PAZAR           09          ARALIK

            

Biricik oğlunu esirgemediğin için, seni fazlasıyla kutsayacağım, soyunu göklerin yıldızları,

kıyıların kumu kadar çoğaltacağım.

Yaratılış 22:16S17

İbrahim kendi oğlunu kurban etmeye hazırdı; çünkü elindeki bıçak ve ateş bunu gösteriyordu. Bıçak shak=ın hayatını sonlandıracak, sunu üzerindeki yanan ateşte sunulacaktı. Ama Rab buna izin vermedi, çünkü onun yerine bir koç gönderdi. Bu da ileride kurban olacak ve sonsuz kurtuluşu getirecek sa Mesih=i simgelemektedir. sa Mesih dünyanın günahını tamamen kaldıran ve çarmıhta canını veren tek kurbandır.

İshak babasına, kesilecek kuzu nerede diye sorduğunda, Tanrı shak=ın yerine bir koç sağladı. Soru şu: Kuzu nerede? Bu bizim için aynı sorudur? Bizi kurtaran kurban nerede? Bunun yanıtını Yahya peygamber veriyor Yuhanna 1:29=da: Aşte, dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu! sa Mesih.@

Golgota=da sa Mesih tüm dünyanın günahı oldu ve canını verdi. Pavlus, Asa Mesih bizim günahımız oldu@ (Mt.27:45S46; 2 Kor.5:21) diyor. Ne kadar büyük bir sevgi!