CUMA        16          KASIM

            

Dengesiz insan tuttuğu yolların tümünde kararsız olan kişidir.

Yakup 1:8

Yakup >dengesiz, yani iki yürekli insan kararsız insandır=, diyor. ki yüreklilik kabul görmeyen bir yaklaşımdır.

Ruhsal konularda kuşkuya düşen kişi rüzgarın çalkaladığı ve sağa sola savurduğu denizin kabarmasına benzer. nanlılar topluluğundaki bazı imanlılara baktığımız zaman bu kararsızlığı görürüz ve üzülürüz. Bazen acı verse bile kesin kararlar vermek gerektir. Dünya ile uyum sağlayamadığımıza göre neden bocalayıp duruyoruz. Mesih imanlısı dünyaya ait değildir. Onun vatanı göktedir. Dünyada kalıcı bir yeri yoktur. O zaman neden dünyanın gittiği yoldan gitmeye çalışalım? Bunun hiçbir anlamı yoktur. Hem Rab=bin yolunda hem de dünyanın gittiği yolda gidemeyiz. ki efendiye birden kulluk edemeyiz. Bunu yapmaya çalışırsak bir çeşit ruhsal şizofreni hastası gibi davranmış olacağız.