PERŞEMBE           1             KASIM

            

Avram yüz üstü yere kapandı. Tanrı, seninle yaptığım antlaşma şudur, dedi.

Birçok ulusun babası olacaksın.

Yaratılış 17:3S4

Avram, yüzüstü yere kapanarak Rab=be tapındı. Bu, brahim=in artık tamamen Tanrı=nın isteğine, antlaşmasına kendisini bıraktığını gösteriyor. Bundan sonra Tanrı Avram=ın adını değiştiriyor. smail=in doğumundan sonra 13 yıl boyunca Tanrı sessiz kaldı. imdi birden ona brahim adını veriyor. Neden? Çünkü Tanrı doğru gördüğü brahim=in Saray=dan bir oğlu olacağını bilmesini istedi. Tanrı brahim=in El adday, yani her şeye Egemen Rab olduğunu bilmesini istedi. mkansızı imkanlı kılabilen bir Rab olduğunu bilmesini istedi. Bu 17.bölümde Rab 10 kereden fazla yapacağım, edeceğim, sürdüreceğim sözlerini kullandı. Son olarak şimdi Rab en harika olanı yapmak üzeredir: 89 yaşında olan Saray hamile kalacaktır. Rab zaten 15:1=de, ASenin ödülün büyük olacaktır@ dememiş miydi? imdi bu gerçekleşiyor. 89 ve 99 yaşlarında olan bir karı kocanın çocukları olabilir mi? nsan açısından asla mümkün değildir. Ama Tanrı imkansızı imkanlı kılabilen Rab=dir. Yasa açısından imkansız olan kurtuluşu Rab yine olanaklı kıldı. şte bu Rab El adday Egemen Rab=dir.