CUMA             26               EKİM            

Ya RAB… inayetin göklerden büyüktür.

Hakikatin gökyüzüne ulaşır.

Mezmur 108: 4

İnayet nedir ve bizi günlük iman hayatımızda nasıl etkiler ya da yönlendirir? nayet, hakkedilmeyen iyiliktir. Tanrı=nın inayeti bizleri itaat etmeye yetkin kılar. nayet bizlere sıkıntılarda, elemlerde dayanma gücü verir. nayet bizleri iyilik etmek için yetkin kılar. nayet kutsal bir yaşam yaşayabilmeyi olanaklı kılar. Aynı zamanda inayet hem birbirimize hizmet etmek için bizleri yetkin kılar, hem de bizleri sağlam temelde tutar.

Tanrı=nın bu inayetinden dolayı ülkesine kaçmak için çölde ölümle yüz yüze gelen Hacer=i Rab gördü ve ona yapması gerekenleri bildirdi. Hatta Hacer=e vaatler vererek onu teselli etti, cesaretlendirdi. Bir oğlu olacağını, onun adını smail koyması gerektiğini belirttikten sonra, smail=in soyunu da bereketleyip büyük bir ulus yapacağını söyledi. Tabii ki Rab bu vaadi, brahim=den ve onunla yaptığı antlaşmadan dolayı yerine getirdi. şte Rab=bin bu inayeti bugün de devam etmektedir. Kim olursa olsun, ne kadar büyük günahlar işlemişse işlesin, Tanrı=ya döndüğünde Tanrı inayeti aracılığıyla o kimseyi kabul eder, bağışlar.