PERŞEMBE        11               EKM

Karısı Saray Avram=a çocuk verememişti. Saray=ın Hacer adında bir cariyesi vardı. Saray Avram=a, RAB çocuk sahibi olmamı engelledi. Lütfen cariyem Hacer=i al. Belki bu yolla çocuk sahibi olabilirim.

Yaratılış 16:1S2

Ana caddeden çıkarsan, genellikle ara sokaklar insanı yanlış yerlere yönlendirir. Yaratılış 16.bölüm de acı veren yanlış bir yola girildiğini görüyoruz. brahim 85 yaşına gelmiştir. Tam on yıl boyunca Rab ile yürümüş ve iman okulunda çok önemli dersler öğrendi. Tanrı onlara bir çocuk vereceği vaadini verdi, ama bu çocuğun ne zaman dünyaya geleceğini söylemedi. Onlar uzun bir zamandır beklemekteydiler.

Tanrı=nın yapmak istediklerinde daima bir planı vardır. Rab sadece brahim=e bir çocuk vermekle kalmayıp tüm dünyanın kurtuluşu için de bir zaman planı vardı. Saray sabırla Rab=bin vaadini beklemeliydi, ama o sabırsızlandı. Aslında Tanrı onların fiziksel olarak çocukları olamayacak bir duruma gelmelerini bekliyordu, öyle ki yücelik Tanrı=ya verilsin (Rom.4:20). Saray birden herhalde Rab=be biraz yardım etmek gerekir diye düşündü ve cariyesi Hacer=i brahim=e sundu. Bu iman adımı değildi. Tanrı=nın zamanını beklemek imanda yaşamanın bir belirtisidir. Yeşaya 28:16=da ATanrı=ya güvenen acele etmez@ diyor.