CUMA         21                   EYLÜL

Selam kralı Melkisedek Avram=ı kutsayarak şöyle dedi:

AYeri, göğü yaratan Tanrı Avram=ı kutsasın!@

Yaratılış 14: 19

Dünya malına göz dikmeyen ve doğru adım atan brahim=i Melkisedek kutsuyor. Bu aslında brahim dünyanın değil, Rab=bin bereketiyle yaşamını sürdürmeye devam etmesi demektir. Bu kutsamadan sonra brahim ne yapıyor? Her şeyin ondalığını Melkisedek=e veriyor (14:20). Kutsal Kitap ilk kez burada ondalıktan söz ediyor. Eski srail=de krallar halktan yüzde onluk bir pay alırlardı (1 Samuel 8:15). brahim=in de ondalık vermesiyle aslında Melkisedek=i kral ve kahin olarak kabul ettiğini göstermektedir.

Daha sonra gelen Levililer ve Yasanın Tekrarı kitaplarında da bu ondalıktan söz ederek şöyle yazar: Aster toprağın ürünü, ister ağacın meyvesi olsun, toprakta yetişen her şeyin ondalığı Rab=be aittir@ (Lev.27:30; Yasa. 14:22; 26: 12S15).

Ondalığın gerisindeki düşünceyi Malaki 3:10=da görebiliriz: ATapınağımda yiyecek bulunması için tüm ondalıklarınızı ambara getirin!@ Rab yine ondalık ile kendi halkını ve onların geçimlerini düşünüyor.