15.10.2017

İsa Mesih’in ilk mucizesi – Bize düşen sorumluluk! – Yuhanna 2:1-11